Kategoria: Fundacja Rodzinna

DoradcaFirmRodzinnych.pl

Budując dla pokoleń.

Nie pozwól, by Twój sukces zniszczył Twoją firmę i rodzinę …

Opodatkowanie polskiej fundacji rodzinnej.

Docelowy model opodatkowania fundacji rodzinnej jako osoby prawnej specjalnego przeznaczenia, ale także transferów do beneficjentów, powinien uwzględniać istniejące obecnie obowiązujące reguły polskiego systemu podatkowego....

Czytaj więcej

Prawo do zachowku.

Najlepszym rozwiązaniem byłoby wyłączenie prawa do zachowku. Pozwoliłoby to zapobiec rozdrobnieniu akcjonariatu firmy rodzinnej. Nie wpływałoby także na pogorszenie jej sytuacji finansowej poprzez natychmiastową spłatę zachowku....

Czytaj więcej

Organy fundacji

Najważniejsze organy to Rady Fundacji i Protektor (rada protektorów). Rada fundacji rodzinnej prowadzi sprawy fundacji rodzinnej i reprezentuje ją na zewnątrz. Odpowiada za realizację celów fundacji rodzinnej oraz bieżące...

Czytaj więcej

Zasady zakładania fundacji rodzinnej.

Ustawa określa generalne zasady tworzenia fundacji. Jednak wiele niezbędnych rozwiązań znaleźć musi się w statucie fundacji. Fundacja rodzinna może być utworzona przez jedną lub więcej osób fizycznych: pozostających wobec sobie...

Czytaj więcej

Polska fundacja prywatna – osobowość prawna

Rządowy projekt ustawy o polskich fundacjach rodzinnych oraz zmianie innych ustaw zawiera szereg regulacji, które wymagają analizy przed podjęciem decyzji o wyborze tej formy planowania rodzinnego. Ustawa powinna być uchwalona w...

Czytaj więcej

FUNDACJA RODZINNA DLA KAŻDEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej wprowadziła rozwiązania, które mają ułatwić spadkobranie prowadzonego biznesu. Jest to jednak mechanizm dotyczący jedynie jednoosobowych przedsiębiorstw osób...

Czytaj więcej

Dlaczego w Polsce potrzebne są fundacje prywatne?

Polscy przedsiębiorcy w najbliższych tygodniach mogą doczekać się w końcu rozwiązania, które ma ułatwić spadkobranie prowadzonego biznesu. Projekt nowej ustawy, o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, stanowi...

Czytaj więcej

Spłaty występujących beneficjentów

Niejednokrotnie spotykamy się z sytuacją, gdy jeden z uprawnionych beneficjentów nie chce angażować się w działalność rodzinnego przedsiębiorstwa. Pragnie podążać swoją drogą. Fundamentalne znaczenie ma ustalenie, czy w takiej...

Czytaj więcej
Ładuję