Budując dla pokoleń. Nie pozwól, by Twój sukces
zniszczył Twoją firmę i rodzinę.

Doradca Firm Rodzinnych

Fundacje rodzinne – opublikowano nowy projekt ustawy.

paź 29, 2021 | Fundacja Rodzinna

Po przeprowadzanych konsultacjach publicznych, Rządowe Centrum Legislacji opublikowało poprawioną wersję projektu ustawy o fundacji rodzinnej. Projekt uwzględnia w swoim kształcie szereg poprawek, których potrzebę wprowadzenia zgłoszono na etapie konsultacji. Przewiduje się uchwalenie przepisów ustawy w 2022 roku.    

Głównym celem ustawy jest wprowadzenie do polskiego porządku prawnego instytucji fundacji rodzinnej na wzór tych działających już w innych jurysdykcjach. Fundacja rodzinna ma uprościć proces przekazywania kolejnym pokoleniom przedsiębiorstw rodzinnych. Ponadto ma stać się skutecznym narzędziem do gromadzenia i ochrony majątku.

Najważniejsze zmiany jakie zaszły w projekcie, względem pierwotnego brzmienia to:

Zwolnienie przedmiotowe dotyczące przychodów kapitałowych fundacji. Zwolnienie oznacza, że fundacja rodzinna nie będzie opodatkowywać podatkiem dochodowym dywidend i innych zysków kapitałowych otrzymywanych od spółek, których będzie właścicielem lub udziałowcem. Środki pochodzące z tych źródeł zostaną opodatkowane ewentualnie po stronie beneficjentów, w przypadku otrzymania przez nich świadczenia od fundacji rodzinnej. Samo założenie i likwidacja fundacji będą neutralne podatkowo.

W odniesieniu do zmian w zakresie prawa spadkowego przyjęto pewne zmiany dotyczące prawo do zachowku, zakładając jednocześnie stosowanie ogólnych reguł prawa spadkowego do fundacji rodzinnej. Modyfikacja prawa do zachowku obejmować będzie jednak np. możliwość zrzeczenia się zachowku, rozłożenia go na raty, odroczenia terminu płatności, czy obniżenia jego wysokości w przypadku uwzględniania przy obliczeniu zachowku między innymi zapewnienia kontynuacji działalności przedsiębiorstwa.

Planując reorganizację firmy rodzinnej warto zatem przemyśleć jej strukturę oraz zastanowić się nad możliwością skorzystania w przyszłości z instytucji fundacji rodzinnej, która może stać się dobrym narzędziem do zabezpieczenia majątku oraz inwestowania. Odpowiednie ułożenie struktury firmy rodzinnej z wykorzystaniem spółek kapitałowych może w przyszłości pozwolić na łatwiejsze skorelowanie biznesu z fundacją rodzinną.

Opublikowany projekt ustawy jest obecnie na etapie rządowych opinii. Planowany termin wejścia w życie przepisów o fundacji rodzinnej to obecnie połowa 2022 r.

Ostatnie wpisy: