DoradcaFirmRodzinnych.pl

Budując dla pokoleń.

Nie pozwól, by Twój sukces zniszczył Twoją firmę i rodzinę …

Prawo do zachowku.

Najlepszym rozwiązaniem byłoby wyłączenie prawa do zachowku. Pozwoliłoby to zapobiec rozdrobnieniu akcjonariatu firmy rodzinnej. Nie wpływałoby także na pogorszenie jej sytuacji finansowej poprzez natychmiastową spłatę zachowku....

Czytaj więcej

Dysponowanie majątkiem fundacji.

W fundacji możliwe byłoby dowolne kształtowanie zasad praw do majątku rodzinnego. Fundacja rodzinna zarządza majątkiem i zapewnienia jego ochronę oraz spełnia świadczenia na rzecz wskazanego przez fundatora beneficjenta, w...

Czytaj więcej

Zasady gospodarowania majątkiem fundacji.

Fundacja nie może prowadzić działalności gospodarczej. Co oczywiście także wyłącza ryzyko z tym związane. Głównym celem jest zarządzanie majątkiem i zapewnienie jego ochronę oraz spełnia świadczenia na rzecz wskazanego przez...

Czytaj więcej

Zasady likwidacji fundacji

Fundacja rodzinna ma na celu ochronę majątku przez pokolenia. Mogą jednak wystąpić zdarzenia biznesowe i rodzinne, których skutkiem będzie likwidacja fundacji. Fundacja rodzinna ulega rozwiązaniu w przypadku, gdy: fundator złoży...

Czytaj więcej

Organy fundacji

Najważniejsze organy to Rady Fundacji i Protektor (rada protektorów). Rada fundacji rodzinnej prowadzi sprawy fundacji rodzinnej i reprezentuje ją na zewnątrz. Odpowiada za realizację celów fundacji rodzinnej oraz bieżące...

Czytaj więcej
Ładuję
ZAPRASZAMY DO LEKTURY


Planowanie sukcesyjne. Prawne i podatkowe aspekty zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwa osoby fizycznej


Najnowsza publikacja ekspertów Mariański Group pod redakcją prof. Adama Mariańskiego. Sukcesja w przypadku nagłej śmierci właściciela firmy może przysporzyć wielu problemów. W zależności od formy organizacyjno-prawnej  prowadzonej działalności gospodarczej konsekwencje śmierci właściciela bądź współwłaściciela firmy będą różne. Kompleksowe studium ma pomóc w wyborze niezbędnych mechanizmów sukcesji minimalizujących obciążenia podatkowe, przy jednoczesnym zagwarantowaniu ochrony majątku przedsiębiorstwa rodzinnego dla przyszłych pokoleń.