Kategoria: Struktura przedsiębiorstwa rodzinnego

DoradcaFirmRodzinnych.pl

Budując dla pokoleń.

Nie pozwól, by Twój sukces zniszczył Twoją firmę i rodzinę …

RODZINNE FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Polskie regulacje nie dopuszczają zakładania fundacji na cele prywatne, dlatego zmuszeni jesteśmy korzystać z rozwiązań zagranicznych. Lukę w tym zakresie mogą w pewien (niepełny) sposób wypełniać Fundusze Inwestycyjne Zamknięte...

Czytaj więcej

M&A jako alternatywna droga planowania rodzinnego

Zazwyczaj marzeniem właściciela przedsiębiorstwa rodzinnego jest zabezpieczanie go dla przyszłych pokoleń. Zwykle jego oczekiwania obejmują w perspektywie co najwyżej następne pokolenie. Większość właścicieli przyjmuje w sposób...

Czytaj więcej

Oddzielenie majątku prywatnego od firmowego

Na początku transformacji ustrojowej powszechnie funkcjonowały tzw. PPUH (przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe), czyli działalności osoby fizycznej na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a także...

Czytaj więcej

Restrukturyzacja przedsiębiorstw rodzinnych

Jednym z koniecznych działań, mających na celu przygotowanie przedsiębiorstwa rodzinnego do transferu pokoleniowego, jest odpowiednie ustrukturyzowanie form prawnych prowadzonych biznesów. Niemożliwym jest bowiem sprawne...

Czytaj więcej
Ładuję