Zazwyczaj marzeniem właściciela przedsiębiorstwa rodzinnego jest zabezpieczanie go dla przyszłych pokoleń. Zwykle jego oczekiwania obejmują w perspektywie co najwyżej następne pokolenie. Większość właścicieli przyjmuje w sposób zupełnie naturalny, wręcz paternalistyczny, że dzieci przejmą własność, ale najczęściej i zarządzanie firmą rodzinną. Tymczasem jest to najtrudniejsza forma zabezpieczenia majątku przedsiębiorstwa rodzinnego na pokolenia.

Dlatego punktem wyjścia jest zrozumienie możliwych opcji i zastanowienie się, które z nich są odpowiednie w sytuacji danej rodziny. Przedstawię je w kolejności od najtrudniejszej do najłatwiejszej.

Właściciele firmy rodzinnej mają następujące opcje:

  1.   przygotować firmę i rodzinę do transferu pokoleniowego, zwłaszcza w kolejnych pokoleniach;
  2.   przygotować dzieci do przejęcia władzy, a następnie ją przekazać;
  3.   zatrudnić i związać z firmą zewnętrznych menadżerów;
  4.   sprzedać lub zlikwidować biznes;
  5.   nie robić nic.

Poza opcją niepodejmowania jakichkolwiek działań, która jest najbardziej niebezpieczna, kolejną jest sprzedaż lub zlikwidowanie firmy. Ponadto interesująca wydaje się opcja połączenia z inną firmą. Posiadanie, nawet mniejszościowego, pakietu w dużym holdingu może być ciekawym zabezpieczeniem wartości posiadanego biznesu. Oczywiście wymaga to zabezpieczenia interesów rodziny w trakcie tego procesu, jak i ich praw, zwłaszcza jako mniejszościowych akcjonariuszy.

wywiad z Prof. Adamem Mariańskim “Jak sprzedać przedsiębiorstwo”, Rzeczpospolita 30.08.2019r.