Budując dla pokoleń. Nie pozwól, by Twój sukces
zniszczył Twoją firmę i rodzinę.

Doradca Firm Rodzinnych

Brak rozwiązań alternatywnych

styczeń 29, 2019 | Sukcesja top błędy

Badania światowe wskazują, iż jedynie około 6,7% następców przejmuje zarzadzanie firmami rodzinnymi – dlaczego w Polsce miało by być inaczej?

Należy się zastanowić, jakie mamy alternatywne drogi w sytuacji, w której następcy nie będą zainteresowani kontynuowaniem biznesu.

Wariant pierwszy

Następcy mogą pozostać zainteresowani rozwojem firmy, ale nie bieżącym zarządzaniem. W takiej sytuacji konieczne staje się wprowadzenie zewnętrznych menadżerów, którzy powinny być związani z firmą w dłuższej perspektywie czasu.

Wariant drugi

Może okazać się, iż nawet sprawowanie funkcji właścicielskich przekracza możliwości czy zainteresowania następców. W takiej sytuacji konieczne jest wprowadzenie mechanizmów wsparcia zewnętrznego w sprawowaniu tych funkcji, zwłaszcza w postaci odpowiedniej Rady Przedsiębiorstwa Rodzinnego z uznanymi ekspertami zewnętrznymi, a także zaufanym doradcą rodziny.

Jeżeli okaże się niemożliwe zrealizowanie jednego z alternatywnych rozwiązań, pozostaje sprzedaż biznesu. Nie oznacza to rozwiązania wszystkich problemów, bowiem przedsiębiorstwo rodzinne dalej funkcjonuje, a konieczne jest określenie zasad pomnażania i dystrybuowania majątku.

Ostatnie wpisy: