Budując dla pokoleń. Nie pozwól, by Twój sukces
zniszczył Twoją firmę i rodzinę.

Doradca Firm Rodzinnych

Czy najem nieruchomości jest bezpieczny (i opłacalny) dla fundacji rodzinnej?

mar 4, 2024 | Fundacja Rodzinna

Polski ustawodawca, w ustawie o fundacji rodzinnej określił katalog dozwolonej działalności gospodarczej, która może być prowadzona przez fundację rodzinną, a z której dochód będzie korzystać ze zwolnienia z podatku CIT. Katalog działalności dozwolonej obejmuje m.in. najem, dzierżawę lub udostępnianie mienia do korzystania na innej podstawie. Jest to dosyć ogólne scharakteryzowany zakres działalności, a szczególne wątpliwości co do klasyfikacji mogą się pojawiać przy różnych wariantach najmu, a w zwłaszcza w przypadku najmu krótkoterminowego. Wątpliwe jest również prowadzenie działalności, którą klasyfikować można jako usługa hotelarska.   

Pierwsza interpretacja fiskusa  

Niestety w pierwszej wydanej interpretacji indywidulanej dotyczącej powyższych kwestii, fiskus sceptycznie podszedł do tematu. W interpretacji z dnia z 12 sierpnia 2023 r. (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.464.2023.1.EJ) organ uznał, że opisany we wniosku najem apartamentu na okres powyżej 30 dni, traktowany jest jako działalność wykraczająca poza dozwoloną przepisami działalność fundacji rodzinnych. W interpretacji czytamy: „Wskazanej we wniosku działalności polegającej na udostępnianiu apartamentów za odpłatnością jako miejsca noclegowe, bez względu na to, czy będzie to dotyczyło długich czy krótkich okresów, nie można uznać za mieszczącą się w zakresie określonym w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufr”. Ciekawą kwestią jest zawarty w uzasadnieniu interpretacji wniosek, jakby długość trwania najmu była bez znaczenia dla możliwości skorzystania ze zwolnienia.  

Ryzyko opodatkowania 25% stawką podatku CIT 

Powyższe wątpliwości rodzą ryzyko – w razie prowadzenia przez fundację rodzinną najmu nieruchomości – sankcyjnego opodatkowania takiej działalności na poziomie 25% CIT. Nie jest wykluczona zmiana zaprezentowanego w interpretacji podejścia do kwestii najmu krótkoterminowego oraz usług hotelarskich przez sądy administracyjne, zwłaszcza że argumentacja fiskusa (szczególnie w zakresie najmu terminowego) nie jest wystarczająco przekonująca. Ostatecznie kwestia może być rozwiązana także poprzez wydanie interpretacji ogólnej Ministra Finansów. Jednak do czasu wypracowania jednolitej linii orzecznictwa, założyciele fundacji rodzinnych muszą każdorazowo analizować, czy w ich indywidualnym przypadku najem będzie stanowić działalność dozwoloną w rozumieniu przepisów ustawy. 

Autorzy:
Katarzyna Rozenberg, Radca prawny w Mariański Group
Hubert Ostrowski, Młodszy Konsultant Podatkowy w Mariański Group 

Ostatnie wpisy: