Zespół doradców Mariański Group w sposób kompleksowy przeprowadził proces założenia fundacji rodzinnej na Malcie. Fundacji dedykowanej zarządzaniu grupą przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce oraz w krajach azjatyckich oraz afrykańskich.

Obecnie przedsiębiorstwo rodzinne znajduje się w III pokoleniu właścicieli. Utworzenie fundacji rodzinnej było kolejnym etapem sukcesji biznesu i majątku prywatnego rodziny. Poza samym założeniem fundacji, proces obejmował alokację udziałów, akcji oraz ogółu praw i obowiązków spółek osobowych kilkunastu podmiotów w Polsce i zagranicą. Wymagało to znaczącej restrukturyzacji form prowadzonej działalności gospodarczej.

Uregulowano także zasady transferu praw właścicielskich i zarządczych w kolejnych pokoleniach. Istotną kwestią było zapewnienie fundatorom adekwatnych dochodów na wydatki osobiste, w tym te związane z „emeryturą” nestorów.