Budując dla pokoleń. Nie pozwól, by Twój sukces
zniszczył Twoją firmę i rodzinę.

Doradca Firm Rodzinnych

Rzeczywista rezydencja podatkowa

czrw. 7, 2019 | Rezydencja Podatkowa

Rodzina czy sam nestor mają prawo wybrać inny kraj, jako miejsce swojej rzeczywistej rezydencji podatkowej. Jedną z przyczyn mogą być względy podatkowe, w tym także brak akceptacji progresywnego opodatkowania. Jednak będzie to działanie legalne tylko wtedy,  gdy osoba fizyczna zmienia centrum swoich interesów życiowych. Co oznacza, że zwykle przebywa w innym kraju. Kryterium pomocniczym może być także długość pobytu, a zwłaszcza nieprzebywanie w Polsce dłużej niż 183 dni.

Jednak przyczyny podatkowe nie muszą być jednymi, z powodu których następuje zmiana miejsca zamieszkania.  Wpływ na podjęcie takiej decyzji może mieć przyjemniejszy klimat, lepsza ochrona majątku przed nieuzasadnionym zajęciem czy też większe poczucie bezpieczeństwa osobistego. Przykładem może być tutaj Szwajcaria, w której decyduje się osiąść wielu bogatych właścicieli po to, by zginąć w tłumie majętnych mieszkańców i dzięki temu nie zwracać na siebie uwagi. Kwestie podatkowe nie muszą być tutaj decydujące. Bezpieczeństwo i poziom życia są równie ważne, a czasami nawet stają się priorytetem w wyborze miejsca zamieszkania.

Przed zmianą rezydencji należy zastanowić się, jaki kraj będzie odpowiedniejszy dla rodziny, ale również dla jej inwestycji. Oczywiście nie tylko czynniki podatkowe powinny być brane pod uwagę, bowiem odpowiedni poziom bezpieczeństwa prawnego i politycznego, warunki edukacji kolejnych pokoleń czy nawet klimat mogą mieć decydujące znaczenie. Pochopny wybór może być jednak bardzo dotkliwy. Przykładowo zostając raz rezydentem podatkowym USA (nawet nie z własnej woli, bowiem urodziliśmy się na ziemi amerykańskiej), stajemy się „niewolnikiem” systemu na całe życie. Próba zerwania z rezydencją amerykańską jest bowiem długotrwała i kosztowna.

Dlatego musimy uwzględniać nie tylko bieżące potrzeby i oczekiwania rodziny, ale dobrać rozwiązania najlepsze dla planów rozwoju przedsiębiorstwa rodzinnego. W jakim kraju nie ma podatku od wyjścia, gdzie nie występuje podatek u źródła od dywidend, jak traktowane są fundacje prywatne i jaki podatek jest pobierany od wypłaty świadczeń z tych fundacji? Tylko doświadczony doradca rodziny zada te i wiele innych pytań zaczym zaproponuje spersonalizowane rozwiązania dla założycieli firmy, ale także i sukcesorów.

Ostatnie wpisy: