Budując dla pokoleń. Nie pozwól, by Twój sukces
zniszczył Twoją firmę i rodzinę.

Doradca Firm Rodzinnych

Międzynarodowe rodziny a problemy ze spadkobraniem

czrw. 19, 2019 | Rezydencja Podatkowa

Współczesne rodziny są „międzynarodowe”. Małżonkowie często pochodzą z innych krajów, niż ich miejsce zamieszkania. Może to skutkować wieloma komplikacjami podatkowymi i wątpliwościami ustalenia prawa właściwego dla dziedziczenia spadku.

W obowiązującym stanie prawnym dziedziczenie majątku położonego w Polsce przez osoby najbliższe korzysta ze zwolnienia podatkowego w podatku od spadków i darowizn. Nie ma jednak gwarancji jak długo zwolnienie bez limitu kwotowego będzie obowiązywać.

Jeżeli jednak spadkodawcy i spadkobiercy mieszkają w różnych państwach, także państwach członkowskich Unii Europejskiej,  to obowiązek podatkowy może powstać w kilku państwach. Choćby ze względu na miejsce położenia majątku. Ponieważ zostało zawartych tylko kilka umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania podatkiem od spadków,  możemy mieć do czynienia z wielokrotnym opodatkowaniem nabycia majątku w drodze spadku. Warto przy tym zwrócić uwagę, iż stawki podatku od spadków są w innych krajach wielokrotnie wyższe. W niektórych sytuacjach osiągnąć mogą nawet i 60% wartości spadku.

Jednocześnie występują bardzo duże różnice w prawie spadkowym, zwłaszcza co kręgu osób dziedziczących w drodze ustawy, praw do wydziedziczenia, a także obowiązku wypłaty zachowku.

Wobec takich uwarunkowań prawa spadkowego i podatkowego, nie może dziwić duże zainteresowanie zagranicznymi trustami i fundacjami prywatnymi. W sytuacji śmierci założycieli fundacji nie dochodzi do dziedziczenia, a tym samym nie tylko nie ma potrzeby ustalania prawa właściwego dla nabycia majątku rodzinnego, ale nie powstaje w żadnym z państw obowiązek w podatku od spadków. Nie ma spadku, to nie ma podatku.

Ostatnie wpisy: