Budując dla pokoleń. Nie pozwól, by Twój sukces
zniszczył Twoją firmę i rodzinę.

Doradca Firm Rodzinnych

Instrumenty planowania pokoleniowego

sty 24, 2019 | Rozwój firmy rodzinnej

Rozwiązaniami, z których (planując) będą mogły skorzystać polskie rodziny będą między innymi:

  • testamenty (raczej dla mniejszych majątków, bądź tylko niektórych składników majątku prywatnego);
  • fundacje prywatne (trusty) – podstawowe instrumenty planowania rodzinnego
  • struktura biznesowa zbudowana zgodnie z zasadami planowania rodzinnego
  • rodzinny bank pożyczkowy
  • instrumenty ubezpieczeniowe
  • fundusz inwestycyjny bądź inny sposób prowadzenia inwestycji rodzinnych.
Testament

Testament może być rozwiązaniem tymczasowym, ale tylko w krótkiej perspektywie czasowej. Zabezpiecza w sytuacji sukcesji nagłej. Pozostanie instrumentem planowania spadkowego tylko dla majątku prywatnego, jeżeli Nestor chce wskazać konkretne aktywa, które maja trafić do jednego z następców.

Fundacje prywatne (trusty)

Podstawowy instrument budowania firmy wielopokoleniowej. Pozwala on na swobodne określanie zasad pomnażania majątku, a także dystrybucji dochodów dla uprawnionych beneficjentów.

Struktura biznesowa zbudowana zgodnie z zasadami planowania rodzinnego

Reorganizacja firm jest często niezbędna, aby zapewnić optymalny transfer pokoleniowy. Powinna ona nastąpić po ustaleniu ładu rodzinnego, czyli zaakceptowaniu Konstytucji Rodzinnej.

Rodzinny bank pożyczkowy

Określanie zasad zakładania nowych biznesów i ich finansowania z majątku rodzinnego,
a następnie partycypacji w dochodach z tych przedsięwzięć ma kluczowe znaczenie dla uniknięcia nieporozumień do kogo takie biznesu przynależą.

Instrumenty ubezpieczeniowe

Uzupełniające instrumenty, które mogę służyć do przekazania części majątku osobom nie należącym do najbliższej rodzinny.

Fundusz inwestycyjny bądź inny sposób prowadzenia inwestycji rodzinnych.

Fundusz inwestycyjny wykorzystywany jest jako podatkowy instrument planowania inwestycyjnego. Nie zastępuje on jednak fundacji prywatnej, ale mogę te podmioty funkcjonować równolegle.

Ostatnie wpisy: