Nie wszyscy członkowie rodziny mogą mieć takie same zainteresowania biznesowe. Nie powinno to jednak oznaczać ich wykluczenia z przedsiębiorstwa rodzinnego.

Konieczne jest zatem ustalenie zasad prowadzenia działalności gospodarczej przez członków rodziny, w tym jej finansowania z funduszy rodzinnych. W pierwszej kolejności należy ustalić czy taka działalność jest dopuszczana, czy nie koliduje z biznesem rodzinnym. Może ona być nieakceptowana także z przyczyn wizerunkowych (inne wartości). Należy także określić, czy zaangażowanie w nowe przedsięwzięcie nie będzie kolidować z wykonywaniem obowiązków w przedsiębiorstwie rodzinnym? Najistotniejsze jest jednak wyraźne ustalenie, czy będzie to kolejna firma należąca do rodziny? Czy też część udziałów będzie przynależna  pomysłodawcy (np. 80% udziałów w zamian za kapitał a 20% inicjatorowi)? Ewentualnie czy finansowanie będzie dokonywane z pożyczek udzielanych przez rodzinne przedsiębiorstwo.

Celem finansowania różnych celów biznesowych oraz prywatnych uprawnionych beneficjentów można powołać „Rodzinny Bank”. Oczywiście nie wymaga to stanowienia formalnego banku, lecz fundacja bądź jedna ze spółek może świadczyć takie usługi finansowe. Pamiętać przy tym należy, że w polskich realiach powstać mogą wątpliwości w zakresie tzw. nieodpłatnych świadczeń, jeżeli pożyczka nie będzie oprocentowana bądź wysokość odsetek będzie niższa niż stopa rynkowa. Należy także zastanowić się czy są konieczne osobiste zabezpieczenia spłaty pożyczki, a także jakie są skutki upadku nowej firmy.