DoradcaFirmRodzinnych.pl

Budując dla pokoleń.

Nie pozwól, by Twój sukces zniszczył Twoją firmę i rodzinę …

Test nestora, sukcesora oraz rodziny

Test nestora

Czy rozmawiamy w rodzinie o wartościach rodzinnych?

Czy przeprowadziliśmy dyskusję na temat przygotowania firmy do transferu pokoleniowego?

Czy wiemy kto będzie zarządza firmą w przyszłości? Czy dzieci są zainteresowane i do tego przygotowane?

Czy ustaliśmy zasady ładu właścicielskiego? Czy wdrożyliśmy odpowiednie narzędzia?

Czy ustaliśmy zasady wypłaty „emerytury” założycielom? Jak będą finansowane nasze pomysły po zmianie sterów?

Czy moja firma jest zabezpieczona na wypadek nagłej sukcesji?

Czy ustaliśmy wspólnie zasady właścicielskie i menadżerskie w kolejnych pokoleniach?

Czy moi następcy będą mogli podejmować nowe działalności, związane z ryzykiem biznesowym?

Test sukcesora

Czy moje wykształcenie jest odpowiednie do przejęcia przedsiębiorstwa rodzinnego?

Czy mam wystarczające doświadczenie, zwłaszcza nabyte poza firmą rodzinną?

Czy poznałem różne działy firmy rodzinnej? Czy byłem zaangażowany w bieżące wydarzenia firmowe?

Czy uczestniczyłem w przygotowaniu strategii firmy?

Czy wiem, jakie są wartości rodzinne?

Czy wiem, jak będzie przebiegał proces transferu pokoleniowego? Jakie instrumenty będą go wspomagać?

Czy ustaliśmy wspólnie zasady właścicielskie
i menadżerskie w kolejnych pokoleniach?

Jeżeli nominalnie przejąłem już zarządzanie firmą, to czy mam pełną autonomię w podejmowaniu decyzji?

Test wspólny rodziny

Przeprowadzany wspólnie w gronie rodziny, a nawet wszystkich interesariuszy
(menadżerów, kluczowych pracowników):

Czy rodzina rozpoczęła prace nad transformacją przedsiębiorstwa w firmę wielopokoleniową?

Czy rodzina ma wspólnie opracowaną i podpisaną Konstytucję Rodzinną?

Czy ustaliliśmy wartości, wspólne dla rodzinny i naszej firmy?

Czy realizacja planu wynikającego z Konstytucji jest co kwartał, pół roku omawiana przez Rodzinę?

Czy ustaliśmy zasady władztwa właścicielskiego?

Czy wdrożyliśmy instrumenty przekształcenia w firmę wielopokoleniową
(np. fundacja)?

Czy wiadomo, kto będzie zarządzał firmą? Członek rodziny czy menadżer zewnętrzny? W tym drugim wypadku, w jaki sposób uczestniczy on w transformacji pokoleniowej?

Czym więcej negatywnych odpowiedzi, to mniejsze szanse na zbudowanie firmy na pokolenia, a wręcz podwyższone ryzyko jej zniszczenia, ale także upadku rodziny.