DoradcaFirmRodzinnych.pl

Budując dla pokoleń.

Nie pozwól, by Twój sukces zniszczył Twoją firmę i rodzinę …

W firmie rodzinnej charakterystycznym jest połączenie dwóch procesów decyzyjnych. Współistnienie biznesu i rodziny. Połączenie to możemy zaobserwować przy okazji planowania sukcesji, która powinna zagwarantować biznesowi kontynuację, przy okazji stabilizując finanse i zapewniając spokój kolejnym pokoleniom. Przed sukcesyjnym wyzywaniem, którego celem jest przekazanie kierownictwa dzieciom staje każda firma rodzinna. Badania wskazują, iż na razie ten proces może przetrwać niewielu. Dotychczasowe doświadczenia związane z przejmowaniem kierownictwa przez następne pokolenia nie napawają optymizmem.

Co istotne źródłem problemów jest najczęściej nie biznes, a rodzina. Warto się do tego przygotować, ponieważ nie jest to proces krótkotrwały. Przekazanie steru następcom, zmiana pokoleniowa w tym zakresie to proces złożony i pełen wyzwań. Właściciele firm rodzinnych często nie zdają sobie sprawy, jak istotna to zmiana i jak dużo wysiłku czy czasu trzeba temu poświęcić. Zostawiają tego typu decyzje na później. Tymczasem nigdy nie jest za wcześnie… na ugruntowanie wiedzy następców, wpojenie im wartości, przekazanie władzy czy wreszcie własności.

Rodzina potrzebuje zaufanego
doradcy, który przeprowadzi
cały proces budowania
firmy rodzinnej na pokolenia.

Nie można poprzestać tylko
na jednym etapie.

Czy stać Cię na ryzyko powierzenia
spraw Twojej rodziny
doradcy bez doświadczenia?

Trudno rozstać się z czymś, co z pasją tworzyło się od podstaw
–  z firmą, którą budowało się latami

Taki moment zawsze w końcu nadchodzi. Istotnym pozostaje, by zarówno firma jak i osoba przejmująca nad nią kontrolę były do tego odpowiednio przygotowane. Życie jednak zaskakuje. Śmierć założyciela firmy, choroba utrudniająca lub uniemożliwiająca mu sprawne zarządzanie, utrata uprawnień zawodowych to sytuacje , które zdarzają się nagle. Każda z nich zagraża dalszej działalności firmy. Każda powoduje inne problemy.

Jednakże nawet naturalna chęć wycofania się założyciela firmy z zarządzania i odejścia na zasłużoną „emeryturę” naraża firmę na trudności, jeśli wcześniej nie został zaplanowany cały proces. Planowanie budowy firmy pokoleniowej dotyczy każdej wielkości i rodzaju biznesu, chyba, że właściciel zamierza ją zlikwidować i wydać wszystkie środki przed swoją śmiercią. W zależności od wielkości firmy, rodzaju prowadzonej działalności, ilości członków rodziny wskazanym jest wybór różnych form i narzędzi rozwoju. Nie jest możliwe załatwienie wszystkich spraw w jednym dokumencie, zwłaszcza w testamencie.

W Polsce trwa
pierwsza zmiana pokoleniowa właścicieli firm.

Ujawnia ona braki doświadczenia i wiedzy jak ten proces przeprowadzić, czego efektem są często bardzo istotne błędy w jego trakcie.

Kiedy rozpocząć budowanie firmy wielopokoleniowej?
Planowanie, wdrażanie i przygotowanie firmy oraz członków rodziny to proces wieloletni. 

Dlatego nigdy nie jest za wcześnie!