Rozwiązaniami, z których (planując) będą mogły skorzystać polskie rodziny będą między innymi:

  • testamenty (raczej dla mniejszych majątków, bądź tylko niektórych składników majątku prywatnego);

Testament może być rozwiązaniem tymczasowym, ale tylko w krótkiej perspektywie czasowej. Zabezpiecza w sytuacji sukcesji nagłej. Pozostanie instrumentem planowania spadkowego tylko dla majątku prywatnego, jeżeli Nestor chce wskazać konkretne aktywa, które maja trafić do jednego z następców.

  • fundacje prywatne (trusty) – podstawowe instrumenty planowania rodzinnego

Podstawowy instrument budowania firmy wielopokoleniowej. Pozwala on na swobodne określanie zasad pomnażania majątku, a także dystrybucji dochodów dla uprawnionych beneficjentów.

  • struktura biznesowa zbudowana zgodnie z zasadami planowania rodzinnego

Reorganizacja firm jest często niezbędna, aby zapewnić optymalny transfer pokoleniowy. Powinna ona nastąpić po ustaleniu ładu rodzinnego, czyli zaakceptowaniu Konstytucji Rodzinnej.

  • rodzinny bank pożyczkowy,

Określanie zasad zakładania nowych biznesów i ich finansowania z majątku rodzinnego,
a następnie partycypacji w dochodach z tych przedsięwzięć ma kluczowe znaczenie dla uniknięcia nieporozumień do kogo takie biznesu przynależą.

  • instrumenty ubezpieczeniowe,

Uzupełniające instrumenty, które mogę służyć do przekazania części majątku osobom nie należącym do najbliższej rodzinny.

  • fundusz inwestycyjny bądź inny sposób prowadzenia inwestycji rodzinnych.

Fundusz inwestycyjny wykorzystywany jest jako podatkowy instrument planowania inwestycyjnego. Nie zastępuje on jednak fundacji prywatnej, ale mogę te podmioty funkcjonować równolegle.