W świecie powojennym, przez dziesięciolecia, stopniowo rozkwitał rynek doradztwa dla osób zamożnych. Doradztwa, którego celem było wykorzystywanie rajów podatkowych oraz tajemnicy bankowej do ukrywania dochodów wspomnianych osób.

Wynikało to głównie z braku akceptowalności bardzo wysokich stawek podatku dochodowego. Niejednokrotnie podejmowane działania stanowiły czyny nielegalnego uchylania się od opodatkowania, a nawet przestępstwa. Prym wiodły w tym międzynarodowe instytucje finansowe oraz firmy doradcze. Po licznych aferach wiodące podmioty wycofały się ze świadczenia takich usług.

Obecnie współpraca administracji podatkowych jest tak zawansowana, że uchylanie się od opodatkowania stało się bardzo trudne, a przede wszystkim nieatrakcyjne. Nie tylko dlatego, że bardzo wzrosło ryzyko wykrycia takich praktyk, zwiększono także penalizację takich czynów. Wymiana informacji, w tym także automatyczna wymiana informacji pomiędzy krajami OECD, wykluczyła wiele instytucji, w tym zwłaszcza finansowych, z kręgu podmiotów zainteresowanych świadczeniem takich usług. Także wycieki informacji z rajów podatkowych (np. Panama Leaks), czy kupno danych od urzędników bankowych, umożliwiają administracjom podatkowym skuteczne ściganie przestępstw podatkowych.

Jednak niektórzy pośrednicy i nieodpowiedzialni doradcy w dalszym ciągu proponują rozbudowane schematy dla właścicieli firm rodzinnych i osób zamożnych, tylko dla korzyści podatkowych. Możemy spotkać się z nachalnym reklamowaniem takich usług jak: ochrona majątku przed fiskusem bądź przyszłymi wierzycielami czy też optymalizacja podatkowa w rajach podatkowych. Takie usługi są niestety oferowane również na rynku polskim, w tym przez niektóre kancelarie prawnicze.

Rolą doradcy jest wyjaśnienie osobie zamożnej, że ma ona tylko dwa wyjścia: akceptuje regulacje podatkowe swojej rezydencji podatkowej, albo zmienia tę rezydencję. Nie można ulegać pokusie płacenia niższych podatków dochodowych w wyniku wykorzystywania sztucznych konstrukcji, a także fikcyjnego wykazywania innej rezydencji podatkowej. Doradca musi pomóc zrozumieć obecną rzeczywistość, a nie nakłaniać do niezgodnego z prawem działania. Dlatego jego klient powinien poznać współczesny system podatkowy i wybrać jedno z dwóch rozwiązań: akceptuję system podatkowy lub zmieniam rezydencję.