DoradcaFirmRodzinnych.pl

Budując dla pokoleń.

Nie pozwól, by Twój sukces zniszczył Twoją firmę i rodzinę …

W Mariański Group łączymy pracę z pasją, a pasja nie kończy się po godzinach pracy. Jesteśmy partnerem biznesowym, dla którego samo rozwiązanie pojawiających się problemów to za mało. 
My przewidujemy zagrożenia i zapobiegamy negatywnym konsekwencjom poszczególnych decyzji w firmie

Przy współpracy z firmami rodzinnymi na uwadze mamy przede wszystkim wartości pielęgnowane przez rodzinę, następnie biznesowe cele klientów. Jesteśmy pewni, że tylko pełne zaangażowanie pozwala osiągać poziom mistrzowski i liczne sukcesy biznesowe naszym klientom.

Prof. dr hab. Adam Mariański

Z

doradca podatkowy, adwokat, Partner Zarządzający w Mariański Group

Z

przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych,

Z

ekspert BCC ds. sukcesji biznesu oraz restrukturyzacji,

Z

Prezes Stowarzyszenia Polskich Firm Rodzinnych,

Z

najlepszy doradca podatkowy w Polsce w zakresie podatku dochodowego wg. rankingu Rzeczpospolitej 2019,

Z
członek zarządu polskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (International Fiscal Association – IFA)
Z
profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego,
Z

członek Komitetu Akademickiego Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego,

Z
współpracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego,
Z

członek Rady Programowej „Przeglądu Podatkowego”, Biuletynu „Doradca Podatkowy” oraz „Kancelaria Podatkowa w praktyce”.

Doświadczony doradca polskich firm rodzinnych o wieloletnim doświadczeniu w opracowywaniu nowatorskich rozwiązań. Ekspert z dziedziny prawa podatkowego, restrukturyzacji działalności gospodarczej, sukcesji biznesu oraz planowania spadkowego. Opracowuje i wdraża u przedsiębiorców rodzinnych plany sukcesji, konstytucje rodzinne oraz wyspecjalizowane instrumenty planowania spadkowego, w tym instrumenty o charakterze międzynarodowym, takie jak trusty czy fundacje. Dostosowuje ład korporacyjny biznesu do wypracowanych założeń sukcesyjnych przedsiębiorców i charakteru biznesu rodzinnego oraz stosunków rodzinnych. Przeprowadził wiele projektów, których przedmiotem było zabezpieczenie działalności na wypadek zdarzeń losowych. Specjalizuje się również w podatkach dochodowych, kontrolach i postępowaniu podatkowym oraz w ochronie praw jednostki w prawie podatkowym i planowaniu podatkowym.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Firm Rodzinnych – organizacji angażującej  środowiska biznesowe oraz akademickie, pierwszego w Polsce miejsca wzajemnej wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami a przedstawicielami świata nauki.

Posiada bogaty dorobek naukowy, wypracowany w okresie ponad 20-lat pracy badawczej nad prawem podatkowym. Jego dorobek naukowy skupia się wokół zagadnień praktycznych, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, jej restrukturyzacji i międzypokoleniowego transferu w kontekście regulacji ustaw podatkowych. Uczestnik i organizator wielu konferencji naukowych i warsztatów. Autor ponad dwustu publikacji z tej dziedziny. Redaktor naukowy i współautor książki pt. ,,Sukcesja biznesu czyli jak zadbać o bezpieczeństwo przedsiębiorstwa i rodziny’’ – pierwszego na rynku prawniczym, kompleksowego opracowania, przedstawiającego problematykę sukcesji biznesu. Uczestniczy w procedurach legislacyjnych, dotyczących prawa podatkowego.

publikacje

WYBRANE PUBLIKACJE Z ZAKRESU SUKCESJI I RESTRUKTURYZACJI:
 • A.Mariański (red.), Planowanie sukcesyjne. Prawne i podatkowe aspekty zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwem osoby fizycznej, Wolters Kluwer 2019.
 • A.Mariański (red.), Sukcesja biznesu, czyli jak zadbać o bezpieczeństwo przedsiębiorstwa i rodziny, ODDiK 2016.
 • A.Mariański (red.), Sukcesja w firmie – dlaczego każdy przedsiębiorca potrzebuje planu sukcesji, ODDiK 2016.
 • A.Mariański (red.), Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników, Wolters Kluwer 2018.
 • A.Mariański (red.), Ordynacja podatkowa 2017. Poradnik dla praktyków, C.H. Beck 2017.
 • A.Mariański (red.), Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, Wolters Kluwer 2016.
 • A.Mariański (red.), Dochody nieujawnione, Wolters Kluwer 2016.
 • A.Mariański (red.), Opodatkowanie działalności gospodarczej w Polsce, Wolters Kluwer 2016.
 • A.Mariański, W. Nykiel (red.), Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ODDiK 2015.
 • A.Mariański (red.) , Doradca podatkowy podczas kontroli skarbowej, Wolters Kluwer 2014.
WYBRANE ARTYKUŁY:
 • A.Mariański, A.Żądło, Opodatkowanie fundacji prywatnych, Przegląd Podatkowy 8/2018,
 • A.Mariański, A.Pardej, Podatkowe konsekwencje zarządu sukcesyjnego, Przegląd Podatkowy 6/2018,
 • A.Mariański, J. Żurawiński, Sukcesja biznesu a obowiązujące i projektowane przepisy prawa, w tym w szczególności regulacje klauzuli o przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania, Monitor Podatkowy 11/2017,
 • A.Mariański, A. Żądło, Kontynuacja działalności gospodarczej osoby fizycznej przez spadkobierców, Monitor Podatkowy 8/2017,
 • A.Mariański, Rozliczanie kosztów podatkowych przez spadkobierców, Prawo i podatki, 10/2012,
 • A.Mariański, Przekształcenia działalności gospodarczej osoby fizycznej – sukcesja generalna czy sukcesja podatkowa?, Prawo i podatki, 1/2012,
 • A.Mariański, Glosa do wyroku NSA z 24.09.2010r., IIFSK 1193/10 – następstwo prawne spadkobierców a obowiązek podatkowy, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego, 3/2011,
 • A.Mariański, Rozliczenie w podatku dochodowym od osób fizycznych po śmierci podatnika, Glosa 5/2003,
 • A.Mariański, Sukcesja podatkowa – podstawy i zakres(wybrane zagadnienia), Kwartalnik Prawa Podatkowego, 2-3/2003,
 • A.Mariański, Odpowiedzialność małżonka za zobowiązania podatkowe, Monitor Podatkowy 2/2003,
 • A.Mariański, Kontynuacja działalności gospodarczej przez spadkobierców podatnika, cz. I, Monitor Podatkowy 9/2003,
 • A.Mariański, Kontynuacja działalności gospodarczej przez spadkobierców podatnika, cz. II, Monitor Podatkowy 10/2003,
 • A.Mariański, Odpowiedzialność małżonka i rozwiedzionego małżonka podatnika (płatnika, inkasenta) za zobowiązania podatkowe na gruncie Ordynacji podatkowej, Palestra 2-3/2000,
 • A.Mariański, Prawa i obowiązki spadkobierców na gruncie Ordynacji podatkowej, Monitor Podatkowy 12/1998.
WYBRANE WYPOWIEDZI PRASOWE:
 • Sukcesja przedsiębiorstwa. Mariański: Ta ustawa została stworzona z myślą o niemyślącychPatryk Słowik, Portal GazetaPrawna.pl 26/06/2018.
 • Rodzinne firmy chcą zmian w podatkach, Przemysław Wojtasik, Rzeczpospolita 11/12/2017.
 • Jak rząd po cichu podwyższa podatki?, Anna Wojda #RZECZoPRAWIE, Rzeczpospolita 23/11/2017.
 • Sukcesja rodzinnego biznesu bez podatkowych korzyści, Przemysław Wojtasik, Rzeczpospolita 30/10/2017.
 • Uszczelniając podatki rząd uderza w polski biznes rodzinny, 28/10/2017, PAP, Portal GazetaPrawna.pl.
 • „To uderzy w polski biznes rodzinny”. Ekspert krytycznie o rządowych propozycjach, 28/10/2017, PAP, tvn24bis.pl.
 • Sukcesja biznesu: ustawa może nie wystarczy, 22/09/2017, Rzeczpospolita.
 • O sukcesji, czyli dziedziczeniu, 30/11/2016, Ziemia Łódzka 11/2016.
 • Możliwy wzrost opodatkowania rodzin, 21/10/2016, Rzeczpospolita.

Jest liderem i założycielem Mariański Group gdzie zarządza zespołem doświadczonych ekspertów z zakresu prawa, podatków i ekonomii. Opiniuje wszystkie projekty i nadzoruje pracę zespołu.

Powierz przygotowanie
i przeprowadzenie
sukcesji
doświadczonym prawnikom

5

POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO
WYBRAĆ
MARIAŃSKI GROUP

Z

wieloletnie doświadczenie we współpracy z polskimi firmami rodzinnymi, zrozumienie ich specyfiki i potrzeb, indywidualne podejście do każdej sprawy, poprzedzone dogłębną analizą sytuacji prawnej firmy i rodziny

Z

gwarancja obsługi przez zespół doświadczonych adwokatów, doradców podatkowych, radców prawnych i doradców biznesowych, specjalistów z różnych dziedzin prawa, z doświadczeniem w sprawach korporacyjnych, podatkowych, gospodarczych, spadkowych, procesowych a także z zakresu rachunkowości w sprawach procesowych

Z

dla każdego klienta dedykowany opiekun prawny, koordynujący pracę nad sprawami i dbający o ich terminową realizację, pozostający w stałym kontakcie z klientem

Z

nadzór profesora Adama  Mariańskiego doświadczonego doradcy podatkowego i adwokata, doradcy wielu firm rodzinnych eksperta BCC ds. sukcesji biznesu i restrukturyzacji

Z

gwarancja dopasowania procesu sukcesji do specyfiki firmy, jej doświadczenia i wymagań oraz najbardziej nietypowych aspektów działalności