Budując dla pokoleń. Nie pozwól, by Twój sukces
zniszczył Twoją firmę i rodzinę.

Doradca Firm Rodzinnych

Jak przygotować Konstytucję rodzinną?

wrz 16, 2019 | Konstytucja Rodzinna

Rodzinna może próbować spisać taki dokument samodzielnie. Jednak to tak jakby ktoś chciał zbudować dom nie mając w tym zakresie żadnego doświadczenia. Może nawet powstanie coś co dla jej twórców może przypominać dom, pytanie jednak czy zapewnia wszystkie wygody i jak długo przetrwa. Dlatego należy skorzystać z doświadczenia i wiedzy tych, którzy już to robili. Najlepiej jak sami mieszkają w domu i rozumieją jego funkcje. Nie wystarczy powierzchowna i teoretyczna wiedza oraz doświadczenie.

Architekt, który projektował mój dom, od zawsze mieszkał tylko w budynku wielomieszkalnym. Mimo mojego zaangażowania popełnił setki błędów, choć dom przetrwał to wymagał już wielu remontów i zmian konstrukcyjnych.

Dlatego warto od samego początku procesu budowania firmy wielopokoleniowej korzystać z doświadczonego doradcy, który zna i rozumie firmy rodzinne.

Winna nim być zatem osoba, która już zbudowała dom dla przedsiębiorstwa rodzinnego, a nie tylko zna się i ma doświadczenie np. w instalacji gazowej (w naszym przypadku np. potrafi sporządzić testament).

Proces przygotowania konstytucji rodzinnej
  • Wybierz doświadczonego doradcę rodzinnego, który przeprowadź cały proces przygotowania Konstytucji
  • Przedyskutuj z doradcą swoją wizję przedsiębiorstwa wielopokoleniowego, który na tej podstawie przygotuje harmonogram procesu
  • Przeprowadź otwartą dyskusję w rodzinnie; najlepiej na podstawie kwestionariusza przygotowanego przez doradcę
  • Wyniki pierwszej dyskusji spisz i pozwól doradcy przygotować pierwszy projekt Konstytucji
  • Następnie przedyskutuj z kluczowymi współpracownikami
  • Zorganizuj uroczyste spotkanie wszystkich uprawnionych członków rodziny, ale także kluczowych współpracowników, na którym podpiszecie Konstytucje rodzinną
  • Wdróż narzędzia zaplanowane w Konstytucji (np. fundacja rodzinna, przekształcenie spółek), najlepiej z tym samym doradcą
  • Regularnie, najlepiej raz w roku omawiajcie w rodzinnie postanowienia Konstytucji i dokonujcie jej aktualizacji.

Pamiętaj przy tym, iż ten proces może trwać o kilkunastu miesięcy do kilku lat.

Nigdy nie jest zatem za wcześnie aby go rozpocząć !

Ostatnie wpisy: