Kategoria: Posty

DoradcaFirmRodzinnych.pl

Budując dla pokoleń.

Nie pozwól, by Twój sukces zniszczył Twoją firmę i rodzinę …

Opodatkowanie polskiej fundacji rodzinnej.

Docelowy model opodatkowania fundacji rodzinnej jako osoby prawnej specjalnego przeznaczenia, ale także transferów do beneficjentów, powinien uwzględniać istniejące obecnie obowiązujące reguły polskiego systemu podatkowego....

Czytaj więcej

Prawo do zachowku.

Najlepszym rozwiązaniem byłoby wyłączenie prawa do zachowku. Pozwoliłoby to zapobiec rozdrobnieniu akcjonariatu firmy rodzinnej. Nie wpływałoby także na pogorszenie jej sytuacji finansowej poprzez natychmiastową spłatę zachowku....

Czytaj więcej

Dysponowanie majątkiem fundacji.

W fundacji możliwe byłoby dowolne kształtowanie zasad praw do majątku rodzinnego. Fundacja rodzinna zarządza majątkiem i zapewnienia jego ochronę oraz spełnia świadczenia na rzecz wskazanego przez fundatora beneficjenta, w...

Czytaj więcej

Zasady gospodarowania majątkiem fundacji.

Fundacja nie może prowadzić działalności gospodarczej. Co oczywiście także wyłącza ryzyko z tym związane. Głównym celem jest zarządzanie majątkiem i zapewnienie jego ochronę oraz spełnia świadczenia na rzecz wskazanego przez...

Czytaj więcej

Zasady likwidacji fundacji

Fundacja rodzinna ma na celu ochronę majątku przez pokolenia. Mogą jednak wystąpić zdarzenia biznesowe i rodzinne, których skutkiem będzie likwidacja fundacji. Fundacja rodzinna ulega rozwiązaniu w przypadku, gdy: fundator złoży...

Czytaj więcej
Ładuję