DoradcaFirmRodzinnych.pl

Budując dla pokoleń.

Nie pozwól, by Twój sukces zniszczył Twoją firmę i rodzinę …

Jak z sukcesem przeprowadzić sukcesję?
Dzięki właściwie przeprowadzonej transformacji w firmie można:
Z
zachować pełnię władzy nad biznesem przy jednoczesnym zabezpieczeniu jej istnienia w przyszłości,
Z
pozostawić firmę w rękach rodziny, aby w dalszym ciągu przynosiła jej członkom dochody i dawała
finansowe zabezpieczenie,
Z
wskazać osoby, które uzyskują pewne środki finansowe na działalność niezależnie od ogólnych zasad dziedziczenia,
Z
ocalić markę budowaną przez lata i zachować rodzinne relacje,
Z
zapobiec roztrwonieniu dorobku założycieli, a w kolejnych dekadach pomnażać majątek rodzinny,
Z
zapewnić płynny, szybki i bezpieczny proces przejścia firmy z jednego podmiotu na drugi lub przekazania jej następcy,
Z
odsunąć od firmy osoby, które są w niej niepożądane i zapobiec wrogiemu przejęciu.

Sukcesja biznesu
z Mariański Group

Twoja wizja
Nasze wsparcie

Firma może być uważana
za firmę rodzinną
dopiero wtedy, gdy jest
firmą wielopokoleniową.

Decyzje, które trzeba podjąć, by dobrze przeprowadzić sukcesję:

Z
Kto przejmie firmę?
Z
Czy potrzebny jest zarząd tymczasowy?
Z
Kto będzie dziedziczył?
Z
Jak zabezpieczyć interesy nestora i sukcesora?
Z
Jak wprowadzać sukcesora w firmę?
Z
Jaką formę prawną wybrać?
Z
Kogo odsunąć od władzy?
Z
Jak uniemożliwić działania na szkodę firmy?
Z
Jak uniknąć konfliktu?
Z
Co zrobić z majątkiem rodzinnym?
Z
Których pracowników zatrzymać?
Z
Co będzie robić senior?
Z
Jak zabezpieczyć seniora na resztę życia?

W procesie sukcesji niezmiernie ważne są kolejne jego etapy …

1

Określenie kręgu następców i uregulowanie ich wejścia w miejsce założycieli.

2

Identyfikacja obszarów największego ryzyka i zagrożeń oraz zaplanowanie odpowiednich działań.

3

Przygotowanie Konstytucji Rodzinnej wspólnie przez wszystkich interesariuszy.

4

Przeprowadzenie restrukturyzacji firmy – przyjęcie optymalnej formy organizacji dla budowy firmy wielopokoleniowej.

5

Przygotowanie sukcesorów – stopniowe wprowadzanie ich w sprawy rodzinnego przedsiębiorstwa.

6

Wdrożenie planu budowy firmy wielopokoleniowej z wykorzystaniem rozwiązań polskich i zagranicznych, w tym założenie fundacji rodzinnej.

7

Opcjonalnie – stworzenie fundacji charytatywnej dla upamiętnienia założycieli.

Dlaczego
niezbędne jest profesjonalne wsparcie procesu sukcesji ?

Z
Sukcesja to nie tylko wizja właściciela. To wybór odpowiedniego modelu organizacyjnego, prawnego i finansowego. To podjęcie w dość krótkim czasie setek decyzji, które powinny być trafne. To emocje, najczęściej silne emocje. To korzystanie z wiedzy z wielu dziedzin, w których trzeba sprawnie się poruszać.
Z
Nie ma jednego modelu budowy firmy wielopokoleniowej. Jej przygotowanie wymaga dogłębnej analizy sytuacji firmy i jej dokumentacji, a także znajomości olbrzymiej ilości zagadnień z zakresu zarządzania oraz prawnych m.in.: prawa podatkowego, spadkowego, prawa spółek handlowych, bankowego, upadłościowego, cywilnego, prawa własności przemysłowej oraz rachunkowości etc.
Z
Brak profesjonalnego wsparcia, a tym samym nieznajomość przepisów lub ich niewłaściwa interpretacja prowadzi do komplikacji, stwarza ryzyko pominięcia pewnych koniecznych czynności i przyjęcia rozwiązań, które nie będą się sprawdzać lub mogą wręcz przeszkadzać przyszłym pokoleniom.