Zespół doradców Mariański Group przeprowadził cały, złożony proces założenia fundacji rodzinnej dedykowanej zarządzaniu największą, zgromadzoną w Polsce kolekcją dzieł sztuki.

Poza samym założeniem fundacji, proces obejmował alokację kolekcji z kilku podmiotów, a także wprowadzenie zasad dotyczących gromadzenia, zamiany i zbywania przedmiotów kolekcjonerskich.

Szczególnie skomplikowane było ustalenie zasad obowiązujących po śmierci Fundatora. Głównym celem fundacji było i jest upamiętnianie założyciela kolekcji. Istotnym punktem jest więc zabezpieczenie kolekcji przed jej utratą, rozproszeniem czy pomniejszeniem jej wartości bądź znaczenia. Dzieła wchodzące w skład kolekcji, nie mogą co do zasady w sposób trwały być transferowane z Polski.

Utworzenie fundacji rodzinnej było kolejnym etapem sukcesji biznesu i majątku prywatnego rodziny. Instrument ten został wdrożony po długim przygotowaniu i podpisaniu Konstytucji rodzinnej.
Tym samym po uporządkowaniu sukcesji w firmie, transferu majątku prywatnego, nasi doradcy zamknęli kolejny etap budowania wielopokoleniowego przedsiębiorstwa rodzinnego.