W przypadku braku ważnego testamentu, w pierwszej kolejności do dziedziczenia ustawowego dochodzą dzieci i małżonek spadkodawcy. Dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku (art. 931 k.c.).

Przykład

Zmarły Wiesław Polak pozostawił żonę oraz troje dzieci. Nie sporządził testamentu. W związku z brzmieniem art. 931 k.c. żona dziedziczy w ¼, ale także każde z dzieci po 1/4 spadku.

 

Pamiętać jednak należy, iż w przypadku ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, połowa majątku przypada żyjącemu małżonkowi. Zatem w skład spadku wchodzi tylko połowa majątku dorobkowego. W powyżej opisanej sytuacji gdy zmarł mąż i dziedziczenie ustawowe obejmuje małżonkę i troje dzieci w innym zakresie zostanie podzielony majątek w zależności od ustroju majątkowego małżeńskiego.

Poniższy diagram dotyczy natomiast sytuacji, gdy między małżonkami istniał ustrój rozdzielności majątkowej.