Budując dla pokoleń. Nie pozwól, by Twój sukces
zniszczył Twoją firmę i rodzinę.

Doradca Firm Rodzinnych

Dywersyfikacja szansą na zaangażowanie członków rodziny.

gr. 30, 2019 | Planowanie na pokolenia

Dywersyfikacja działalności biznesowej, to także dobra okazja do zaangażowania członków rodziny, zwłaszcza dzieci czy wnuków, którzy nie chcieli pracować w dotychczasowej firmie rodzinnej. Mając inne zainteresowania, jak i predyspozycje, nie chcieli wcześniej zaangażować się w firmę np. o charakterze produkcyjnym, interesowały ich przedsięwzięcia zgodne z ich wykształceniem i doświadczeniem.

Przykład:

Jan N zbudował duże przedsiębiorstwo rodzinne, zajmujące się głównie komercyjnymi nieruchomościami, świadcząc między innymi usługi profesjonalnego zarządzania. W skład przedsiębiorstwa wchodził również dom jubilerski. Dwóch synów zaangażowało się w każdą z tych branż. Córka była jednak pasjonatką golfa, a trzeci syn wybitnym specjalistą zarządzania służbą zdrowia. Zainwestowano w profesjonalne pole golfowe wraz z hotelem oraz spa w Hiszpanii – tymi obiektami zarządza córka. Jednocześnie zaadaptowano jedną z nieruchomości na szpital położniczy i pediatryczny, którym zarządza syn. Zyski z tych nowych przedsięwzięć są niższe, niż z dotychczasowych działalności. Zapewniają jednak dywersyfikację biznesów oraz zaangażowanie wszystkich sukcesorów.

Podkreślić należy, iż takie decyzje nie tylko dywersyfikują działalność biznesową. Zapobiegają one także dezintegracji rodziny. Bierni właściciele w kolejnych pokoleniach mogą nie być zainteresowani rozwojem przedsiębiorstwa rodzinnego. Pozostawienie udziałów we wszystkich biznesach rodzinnych pozwala na wspólne działanie i podtrzymuje więzi rodzinne. Każdy z członków rodziny może realizować swoje pasje bez uszczerbku dla wspólnych celów przedsiębiorstwa rodzinnego. Może to pozwolić uniknąć niepotrzebnych napięć rodzinnych, a także zagrożeń związanych z potencjalnym wyzbyciem się pakietów przez biernych członków rodziny.

Ostatnie wpisy: