Budując dla pokoleń. Nie pozwól, by Twój sukces
zniszczył Twoją firmę i rodzinę.

Doradca Firm Rodzinnych

Inwestycje za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych

lis 25, 2019 | Family Office

Dochody wypracowane przez FIZAN nie podlegają bieżącemu opodatkowaniu z uwagi na zwolnienie podmiotowe wynikające z art. 6 ust. 1 pkt 10) u.p.d.o.p. To zaś czyni z FIZAN świetną platformę inwestycyjną, która gwarantuje brak opodatkowania do momentu faktycznej wypłaty wygenerowanych zysków. Podatek dochodowy wystąpi dopiero w momencie sprzedaży certyfikatów lub ich umorzenia, wówczas bowiem wypłata taka potraktowana będzie jako uzyskanie dochodu z zysków kapitałowych opodatkowanych stawką 19%. Skoro fundusz korzysta ze zwolnienia podatkowego to wykorzystywanie go do działalności inwestycyjnej nie może być uznane za unikanie opodatkowanie. Cały mechanizm jest tak skonstruowany, iż definitywnie i tak dochodzi do opodatkowania w momencie transferu do posiadaczy certyfikatów. 

Kolejnym atutem Funduszu jest wysoki stopień anonimowości. Wszystkie FIZAN znajdują się w jawnym Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych prowadzonym przez VII Wydział Cywilny Rejestrowy Sądu Okręgowego w Warszawie. Jednak informacje podlegające ujawnieniu nie dotyczą tożsamości uczestników Funduszy. Jest to zatem dobre rozwiązanie dla osób dbających o wysoki poziom prywatności w kontekście posiadanego majątku. Oczywiście także w ramach rejestru rzeczywistych beneficjentów możliwe jest ich ustalenie, ale nie jest to takie oczywiste jak w przypadku jawnych rejestrów w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zarządzanie Funduszem odbywa się za pośrednictwem profesjonalnego menadżera FIZAN podlegającego kontroli ze strony Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Rygorystyczne wymogi KNF narzucają wysoki poziom standardu obsługi Funduszy, który spełniają funkcjonujące na rynku Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI). To właśnie TFI podejmuje decyzje
w imieniu Funduszu, zgodnie z zawartą umową o współpracy i statutem danego FIZAN.

Niezwykle intersujące jest prowadzenie działalności inwestycyjnej za pośrednictwem kilku funduszy, działających w różnych branżach. Pozwala to na znaczącą dywersyfikację ryzyka biznesowego.

Ostatnie wpisy: